Rady pro rodiče a pacienty:

 

Podávání vitamínu K a D u kojenců

Horečka

Zánět hrtanu (laryngitida)

Zánět středního ucha

Kašel

Očkování proti běžné chřipce

 

Podávání vitamínu K (Kanavit)

 

Podávání vitamínu K slouží jako prevence neočekávaného krvácení z jeho nedostatku, které se může vyskytnout i u zcela zdravě se jevících novorozenců a kojenců. Krvácení se vzácně může objevit již 1. den po porodu, nejčastěji se však 2. den až 2 týdny po porodu, kdy může dítě krvácet do zažívacího traktu, méně často z pupečníku nebo po krevních odběrech. U pozdní formy mezi 2. až 12. týdnem věku dítěte převládá nitrolebeční krvácení.

 

Doporučení pro donošené novorozence Kanavit lze aplikovat dvěma způsoby:

 

1. způsob: dítě dostane 1mg vitamínu K / Kanavit/ intramuskulárně ( do svalu) přímo v porodnici mezi 2-6 hodinou po porodu, v tomto případě již dávku není nutno opakovat.

 

2. způsob:  podává se 1 kapka Kanavitu per orálně (do úst) po porodu. U plně kojených dětí je nutné opakovat tuto dávku 1x týdně až do stáří 10. až 12. týdnů věku. Tento způsob aplikace se nehodí pro novorozence se zvýšeným rizikem krvácivé nemoci (nedonošení, novorozenci matek s antiepileptickou a antikoagulační terapií, při jaterním onemocnění, pooperačních stavy - např. po operaci tenkého střeva, u závažnější prolongované žloutenky, při podezření na malabsorbci (špatné vstřebávání ze zažívacího traktu), nebo při závažné poruše růstu. Kanavit podáváme s trochou mateřského mléka na kávové lžičce. Nikdy nekapeme přímo do úst.

 

Podávání vitamínu D (Vigantol)

 

Vitamín D se podává jako prevence křivice u dětí a zdravých novorozenců. U zdravých novorozenců se podává 1 kapka denně (667 IU vitamínu D3), u předčasně narozených dětí 2 kapky denně ( 1 334 IU vitamínu D3). Děti mohou užívat Vigantol olej od druhého týdne do konce prvního roku života. Ve druhém roce je další preventivní léčba Vigantolem doporučována obzvláště během zimních měsíců. Kojencům a malým dětem se kapky podávají na lžíci mléka nebo kaše. Nedoporučuje se přidávat kapky do dětské lahve nebo do většího množství kaše, protože tak není zaručeno podání plné dávky. Starší děti a dospělí užívají Vigantol olej v polévkové lžíci s tekutinou. Při kapání je nutno držet lahvičku ve svislé poloze.

 

Nahoru

Horečka u dětí

1. Co je horečka?
2. Jak měřit teplotu?
3. Příčiny vzniku horečky
4. Kdy se snažíme teplotu ovlivnit?
5. Jak snížit teplotu bez léků (jak provést zábal)?
6. Jak ovlivnit teplotu pomocí léků?
7. Komplikace horečky u dětí a jejich řešení
8. Souhrn zásad péče o dítě v horečce
9. Rada na závěr

1. Co je horečka?

Horečkou rozumíme vzestup tělesné teploty nad 38,5 °C - měřeno v konečníku. Od 37,5 °C do 38,5 °C, opět měřeno v konečníku, mluvíme o zvýšené teplotě.
Teplota 41 °C a výše je většinou součástí rozvíjejícího se septického šoku a představuje vysoký stupeň rizika pro pacienta.

2. Jak měřit teplotu?

Nejběžnějším, bezpečným a nejsnadnějším měřením teploty je měření v podpaždí, kdy je třeba standardní rtuťový teploměr vložit do podpažní jamky a paži s teploměrem přitisknout k trupu na 5 minut. Přesnou informaci o výši teploty lze však získat pouze měřením v konečníku nebo ústní dutině. Teplota měřená ve zvukovodu je pouze orientační, elektronické teploměry se liší svou spolehlivostí.
U malých dětí můžeme s výhodou použít standardní rtuťový teploměr tzv. rychloběžku, kdy zasunutím pouze skleněné části obsahující rtuť do konečníku získáme po ustálení hodnoty informaci během cca 30ti vteřin. Hodnotu odečítáme na teploměru zasunutém v konečníku. Nikdy ne po vysunutí, neboť u rychloběžky se rtuť vrací rychle zpět a údaj již neodpovídá původně naměřené hodnotě.
POZOR! Vždy před měřením v konečníku je nutno teploměr potřít vazelínou nebo olejem, aby měření nebylo pro dítě bolestivé. Dítě je třeba také zklidnit, protože u vzpínajícího se dítěte můžeme snadno konečník poranit, proto v takovém případě měříme pouze v podpaždí.

3. Příčiny vzniku horečky

• infekce virové, bakteriální
• očkování
• poruchy látkové výměny, poruchy žláz s vnitřní sekrecí (nemoci štítné žlázy)
• poruchy obranyschopnosti organizmu
• otravy léky, chemickými látkami, úpal, úžeh, extrémní fyzická zátěž, přehřátí kojenců nevhodným oblečením a navíc pobytem v přehřátých prostorách
• onemocnění nervového systému - infekce mozku, úrazy, krvácení
• nejrůznější nádorová onemocnění
těžké úrazy spojené se zhmožděním tkání
Zvláštní skupinu dětí tvoří malé děti do 3 let věku, u nichž se s výskytem krátkodobě zvýšených teplot či horeček setkáváme často. Problém nastane tehdy, jestliže se horečky bezdůvodně opakují, nebo přetrvávají, nebo přetrvává zvýšená teplota a dítě se chová zcela normálně, reaguje jako vždy, je při chuti a zdánlivě mu nic nechybí. V takovém případě je nutno situaci konzultovat s ošetřujícím dětským lékařem, zvláště, pokud jde o dítě ve věku do 3 měsíců (může jít o skrytou infekci, vyšetření je nezbytné).

4. Kdy se snažíme teplotu ovlivnit?

Do 38 °C teplotu neovlivňujeme, ale nad 38,5 °C vždy (měřeno v konečníku - rozdíl mezi teplotou v podpaždí a konečníku je zpravidla 0,5 °C, v konečníku je o 0,5 °C vyšší).

5. Jak snížit teplotu bez léků (jak provést zábal)?

• zábaly:
Dítě zabalíme do osušky namočené ve vlažné vodě cca 18 °C teplé a ponecháme je v zábalu 10-15 minut, balíme pouze hrudník a břicho, končetiny ponecháme volné, ničím nepřikrýváme. Opakujeme 3x během 2 hodin dle potřeby. Vždy je nutno dbát na přísun chlazeného nápoje, teplota místnosti má být 24 °C, vždy po sundání zábalu necháme dítě odpočinout, lehce jej přikryjeme a po 20 minutách změříme teplotu. Pokud teplota neklesne, proceduru opakujeme. Nikdy se nesnažíme dosáhnout normální teploty, stačí, když se podaří snížit teplotu o 1-2 stupně. Abychom nepromáčeli postel, můžeme pod dítě podložit buď jednorázovou podložku, nebo silnější osušku. Nikdy ne igelitovou fólii.
• přikládání ledových kostek do třísel:
Je to velmi efektivní, ale málo používaná metoda, která spočívá v tom, že na obě třísla dítěte položíme tenkou látku (např. kapesník) a na ni položíme 2-3 kostky ledu vložené do igelitového sáčku, ponecháme cca 10 minut, dítě jen lehce přikryjeme, po uplynutí 10ti minut led odstraníme a po 20ti minutách teplotu přeměříme. Pokud teplota neklesne, postup opakujeme. Tuto metodu děti velmi dobře snáší, protože je neobtěžuje a hlavně je efektivní proto, protože třísly prochází velké tepny, takže krev se rychleji chladí. Vzhledem k anatomickým poměrům se tato metoda nedá použít u kojenců.
• omývání houbou:
Vaničku zčásti naplníme vodou teplou cca 29 °C, dítě posadíme nebo položíme a pomocí houby omýváme trup a končetiny. Teplota místnosti má být 24 °C. Délka omývání 10 - 30 - 40 minut - v závislosti na reakci dítěte. Pokud se objeví třes nebo „husí kůže", proceduru ukončíme. Opět musíme cca po 30 minutách kontrolovat teplotu.
• sprchování:
Použijeme opět vlažnou vodu zhruba kolem 30 °C, po dobu cca 2 minut, pak dítě vytřeme, po 20 minutách teplotu zkontrolujeme a v případě potřeby opakujeme. Pokud dítě sprchování nesnáší, použijeme jiné metody.
POZOR! Nikdy nepoužijeme popsané metody, jestliže má dítě studené končetiny nebo mramorovanou kůži na těle, vyrážku na kůži a pokud se dítě proceduře nepřiměřeně brání!

6. Jak ovlivnit teplotu pomocí léků?

K ovlivnění teploty můžeme dítěti po konzultaci s lékařem podat:
• paracetamol (např. Paralen, Panadol, Mexalen) - 10-15 mg/kg váhy po 6 hodinách (po konzultaci s ošetřujícím lékařem lze dávku v případě nutnosti zdvojnásobit)
• ibuprofen (např. Ibalgin, Nurofen) - 5-10 mg/kg váhy po 8 hodinách
• kyselina acetylsalicylová (Acylpyrin, Aspirin) - 5-10 mg/kg váhy po 6 hodinách - !do 15 let nepodávat pro riziko vzniku krvácivých stavů! Kyselinu acetylsalicylovou nikdy dítěti sami nepodávejte, měl by ji vždy předepsat jen lékař u specifických onemocnění.
Lékové formy:
U malých dětí je lépe použít čípky, sirupy podle tolerance dítěte, tabletovou formu lze použít od 3 let věku dítěte, opět dle tolerance. Nikdy léky nekombinujte, lze kombinovat čípky a sirup či tabletu, ale nikdy druh přípravku! Změnu přípravku provede lékař, je-li původní lék neúčinný. Léky na snížení teploty lze podat v případě nutnosti i po 4 hodinách.
Samozřejmě, že je účelné kombinovat léky na snížení teploty se zábaly či sprchováním, ale vždy je nutno teplotu kontrolovat a stav dítěte trvale sledovat, podle situace konzultovat dětského lékaře. Vždy je nutno dbát na podávání chladných tekutin, dodržovat přiměřenou teplotu v místnosti častým větráním, do jídla nenutit, dítě přiměřeně obléci.

7. Komplikace horečky u dětí a jejich řešení

U dětí do 5 let, nejčastěji však u dětí do 3 let se mohou při teplotách nad 38 °C objevit křeče, připomínající epileptický záchvat. V takové situaci je nutno ihned volat RZP, protože takový stav vyžaduje rychlou odbornou pomoc a následné neurologické vyšetření. Protože se situace může opakovat, rodiče jsou vždy poučeni jaké léky při teplotách preventivně použít a jak postupovat. Ošetřující dětský lékař potom zváží vhodnost případných očkování po konzultaci s odbornými lékaři.
8. Souhrn zásad péče o dítě v horečce
• nikdy nechladit končetiny
• nikdy nepoužívat k zábalům alkohol (slivovice) - odpařováním a následně vdechováním může dojít k otravě alkoholem
• nikdy nepoužívat k zábalům igelitové fólie!
• nikdy nesrážet teplotu na normální hodnotu, maximálně o 2 °C - poznámka se týká především vysokých teplot 39 °C - 40 °C (horečka je obranná reakce organizmu)
• neustále sledovat reakce dítěte, stav dítěte se může velmi rychle měnit
• nikdy nestřídat druh podávaného léku, lze však střídat formu přípravku, tzn. tablety místo čípku apod. podávat v malých porcích, třeba po lžičkách chlazenou tekutinu, nejlépe slabý čaj nebo vodu. Oboje je vhodné přisladit Glukopurem nebo medem (cukr zde obsažený je pro organizmus snadno využitelný zdroj energie)
• pokud se na kůži objeví mramorování nebo začervenalé skvrny, je nutno konzultovat lékaře a v zábalech či jiných procedurách nepokračovat
• dbát na přiměřenou teplotu místnosti, často a krátce větrat.

9. Rada na závěr

Vzhledem k tomu, že každé dítě reaguje při teplotách jinak, nelze dát úplně přesný návod, jak postupovat. Nikdy tedy neuděláte chybu, když situaci budete konzultovat se svým ošetřujícím lékařem, zvláště když vaše dítě dosud teplotu nemělo nebo pokud si nejste svým postupem jisti.

Nahoru

Zánět hrtanu (laryngitida)

1. Co je zánět hrtanu?

2. Proč je toto onemocnění tak závažné?

2. Co dělat?
3. Preventivní opatření

1. Co je zánět hrtanu?

Laryngitida je velmi závažné onemocnění, které vyžaduje včasnou lékařskou péči a nezřídka nemocniční ošetřování. Čím je dítě mladší, tím závažnější může být průběh onemocnění, proto je také nejčastější příčinou nemocničního ošetřování u kojenců a batolat.
Jde o zánětlivé onemocnění části dýchací trubice, která tvoří vstup do průdušnice. Její součástí jsou hlasové vazy a hrtanová příklopka (epiglotis), která brání zatékání slin a potravy do průdušnice a do plic. Pokud se přece jen - byť nepatrná částečka dostane pod příklopku, dojde reflexně k prudkému záchvatu kašle, který má pomoci cizí tělísko odstranit.
Zánět hrtanu je většinou komplikací virových infekcí, ale může také vzniknou přetěžováním hlasových vazů křikem, dlouhodobým mluvením apod.

2. Proč je toto onemocnění tak závažné?

V důsledku virové infekce zduří sliznice horních dýchacích cest, následuje tvorba hlenu a stejně zduří i sliznice hrtanu včetně hlasových vazů a hrtanové příklopky. Následkem je zúžení průměru hrtanové části dýchací trubice, která je u kojence široká cca 1 cm. Otokem hlasových vazů se ztíží průchodnost vzduchu, dítě někdy chraptí, ale častěji se objeví suchý drsný, štěkavý či kokrhavý kašel a často bez dalších varovných příznaků se přidá namáhavé dýchání. Každé nadechnutí je provázeno drsným zvukem, dítě dýchá s obrovskou námahou, stupňující se neklid situaci ještě zhoršuje, dítě je bledé, pokryto studeným potem, vdech i výdech je stále obtížnější. Většinou k této komplikaci dochází v noci a rodiče, kteří jednou takový stav zažili u svého dítěte, nikdy na to nezapomenou.
Je třeba ještě říci, že průběh virového infektu, který výše uvedenému předchází, nemusí být nějak dramatický, může probíhat jako běžné nachlazení, ani teplota nemusí být vysoká, ale varovným příznakem již je, když se změní během dne charakter kašle. Ten je najednou štěkavý, kokrhavý, nemusí být nijak častý, ale často bývá bolestivý. Malé dítě to neumí říct, často se rozpláče.

2. Co dělat?

Je zapotřebí navštívit dětského lékaře, hlavně když jste se s touto situací předtím nesetkali, i když stav dítěte není nijak dramatický. Dostane se vám poučení, co můžete zejména v nočních hodinách očekávat, jaká opatření učinit a současně vás lékař vybaví léky, kterými lze účinně zasáhnout. Jsou typy dětí, u nichž se takováto komplikace objevuje často, zejména u malých dětí. Onemocnění akutním zánětem hrtanu však může postihnout i děti školního věku, ale u nich nebývá situace tak dramatická (anatomické poměry jsou již zcela jiné).
Co musíte udělat, když dojde k záchvatu akutní laryngitidy?
• dítě vezmete z postýlky, jen přes něj přehodíte přikrývku a ihned s ním musíte na čerstvý studený vzduch (otevřete okno, jděte na balkon či terasu) - studený vzduch během namáhavého dýchání pomalu zklidní otok sliznic
• nutné je současně uklidňovat dítě
• druhý rodič připraví studený zábal na krk
• nemáte-li s touto situací zkušenosti a nejste vybaveni léky, musíte ihned volat lékaře (RZP - rychlá záchranná pomoc - 155)
Použít vlastní auto není vhodné ze dvou důvodů:
• nemusíte odhadnout stav dítěte a během jízdy, zejména je-li nemocnice vzdálená, se může stav dítěte natolik zhoršit, že jej nezvládnete
• budete velmi rozčilení a nervózní, zběsilou jízdou můžete ještě způsobit dopravní nehodu

3. Jaká preventivní opatření můžete učinit, aby k takové komplikaci nedošlo?

• dítě pečlivě sledovat a všímat si charakteru kašle
• zvlhčovat prostředí, v němž se dítě pohybuje (zvlhčovače, Vincentka), po dvou hodinách vyměňte zábal na krku (Prietznitz - studený a přes to suchý), na noc vždy nový, často a krátce větrejte, v noci ponechte otevřené okno
• upravte polohu dítěte - mělo by být v polosedě, protože se mu tak lépe dýchá
• snažte se udržet dítě v klidu, i když nevypadá příliš nemocně
• nemáte-li s touto situací zkušenosti, ihned konzultujte lékaře, pokud se charakter kašle změní
• máte-li již zkušenosti s takovým stavem, zkontrolujte si lékárničku a konzultujte svého dětského lékaře

Nahoru

Zánět středního ucha

1. Co je zánět středního ucha?
2. Jak dítěti ulevit?
3. Co dělat v případě opakovaných zánětů středouší?
4. Pomůže odstranění nosní mandle?

1. Co je zánět středního ucha?

Je poměrně častým onemocněním malých dětí a velmi prudce probíhá zejména u kojenců. Vzniká vždy jako komplikace probíhající vleklé rýmy tím, že infekce pronikne sluchovou trubicí (Eustachovou). Je to trubice, která zajišťuje dostatečnou ventilaci středního ucha, u kojenců je široká a krátká, není ještě plně vyvinuta a ústí přímo do hltanu. Takže infekce z nosohltanu se velmi snadno dostane touto trubicí do středouší. Dojde k zánětu sliznice, která středouší pokrývá, hromadí se zde hlen nebo hnis, bubínek se rozpíná a právě toto pnutí vyvolává ukrutné bolesti. Pokud včas nezasáhne lékař tím, že ho propíchne, bubínek sám praskne a hnis vyteče. Uvolněním středouší se dítěti uleví.
Zánět středního ucha je vždy provázen krutými bolestmi, malé děti neztišitelně bolestivě pláčí, odmítají pít, hlavičku schovávají do peřinky. Současně se objeví různě vysoká teplota. Je ještě třeba doplnit, že stejně krutě bolí ještě nerozvinutý zánět středouší.

2. Jak dítěti ulevit?

Dítěti lze hned v začátku příznaků ulevit:
• použitím jednak speciálních ušních kapek (např. Otobacid)
• účelným čištěním nosní dutiny s použitím nosních kapek a odsávačky
• podáním léku ke snížení teploty (např. paracetamol, ibuprofen), které také tlumí bolest
Pokud se dítěti neuleví, teplota trvá nebo se zvyšuje na 39 °C a více, je třeba vyhledat odborného lékaře, který pak zvolí vhodný postup léčby.
Někdy se záněty středouší opakují a mohou být příčinou pozdější poruchy sluchu. Je lépe vždy zavčas vyhledat lékaře, protože protětí bubínku (jehož se rodiče vždy obávají) se zhojí prakticky bez jizvy, zatímco, když bubínek sám praskne, zůstává jizva vždycky. To může vést v pozdějším věku k jeho špatné funkci a tím také k poruše sluchu. Někdy se naopak jizva po samovolném prasknutí bubínku nemusí zhojit, což vede často ke chronickému středoušnímu zánětu a dalším komplikacím.

3. Co dělat v případě opakovaných zánětů středouší?

Protože většina těchto zánětů vzniká jako komplikace řady virových infektů horních dýchacích cest, je na místě především zvyšování odolnosti dítěte tak, aby se frekvence infektů co nejvíce snížila (otužování, dostatečná rekonvalescence po proběhlém infektu, po konzultaci s lékařem je možno podat přípravky na posílení obranyschopnosti organizmu, velmi pomáhá častý pobyt mimo městské prostředí, pobyt na horách, u moře - ale pouhý týden nestačí). Dítě je také nutno co nejdříve naučit smrkat.
Další možností je očkování proti bakterii Streptococcus penumoniae, což je nejčastější původce opakovaných středoušních zánětů.

4. Pomůže odstranění nosní mandle?

Nosní mandle je umístěna v zadní části nosohltanu, vypadá přibližně jako převrácená polovina vlašského ořechu, takže její povrch je velký. Při opakovaných zánětech nosohltanu tkáň nosní mandle zduří, v prohlubních se snadno udržují bakterie, zduřená nosní mandle vede ke ztíženému dýchání nosem, a tím se zhoršuje ventilace nosními průduchy.
Dítě dýchá postupně jen ústy, což vede opět ke špatné ventilaci nosní dutiny, navíc vdechuje neohřátý a suchý vzduch (odpadá nosní filtr) a kruh se uzavře. Děti v noci špatně spí, často chrápou, bývají unavené a opakované infekty komplikované středoušními záněty vedou k celkovému špatnému prospívání dítěte. V takovém případě je po posouzení odborným lékařem otorinolaryngologem odstranění nosní mandle na místě, i u malého dítěte, vyžaduje-li to jeho zdravotní stav.

Nahoru

Kašel

1. Typy kašle
2. Suchý kašel
3. Co dělat u suchého kašle
4. Vlhký kašel
5. Co dělat u vlhkého kašle

1. Typy kašle

Kašel je v podstatě přirozený obranný mechanizmus, který slouží k očištění dýchacích cest buď při zvýšené produkci hlenu (např. při onemocněních dýchacích cest) nebo při vdechnutí nějakého cizího tělíska (např. části ořechu).
Akutně vzniklý kašel provází celou řadu onemocnění dýchacích cest a odeznívá-li stejně s ostatními příznaky onemocnění, není třeba se znepokojovat. Jiná bude situace, objevuje-li se kašel bez příznaků onemocnění dýchacích cest - přetrvává delší dobu, objevuje se v záchvatech, v určitou denní či noční dobu, po zvýšené námaze, v určitém ročním období apod. V tom případě je potřeba konzultovat svého dětského lékaře, který rozhodne o dalším postupu.

2. Suchý kašel

Kašel provázející onemocnění dýchacích cest bývá zpočátku suchý a dráždivý v důsledku překrvení sliznice dýchacích cest, zhoršuje se v suchém a teplém prostředí. Suchý kašel dítě nesmírně obtěžuje a vyčerpává (čím menší dítě, tím více), zejména v noci, častým průvodním jevem je zvracení.

3. Co dělat u suchého kašle?

• Suchý kašel je třeba zpočátku tlumit léky (bez přídavku kodeinu!)
• Nabízet dítěti často v malých dávkách tekutiny (vhodný je lipový čaj, plicní směsi, podběl, voda)
• Vhodný je klasický Priessnitzův obklad na krk (bez igelitu!)
• Zvlhčovat vzduch v místnosti (zvlhčovač, mokrý ručník - umístit do blízkosti dítěte)
• Často a krátce větrat
• U starších dětí lze použít inhalace Vincentkou (nebo Vincentku ve spreji)
• Dítěti zvýšit polohu na spaní (podložením matrace nebo postýlky)
• Dbát o průchodnost nosu (hlavně na noc nos vyčistit - větší dítě se vysmrká, u malého dítěte musíte použít odsávačku, poté aplikujte nosní kapky - nosní sliznice se zklidní, sníží se tvorba hlenu a rýma tekoucí do krku nebude tolik dráždit).
• Lze použít i různých bylinných směsí ve formě sirupu (břečťan - Hedelix, pampeliškový sirup, šťáva z cibule apod.).

4. Vlhký kašel

Po krátkém období suchého dráždivého kašle v průběhu akutního onemocnění dýchacích cest se objeví vlhký kašel, kdy sliznice dýchacích cest začne ve větší míře produkovat hlen. Ten se v dýchacích cestách hromadí a kašel usnadňuje jeho odstranění. Proto v této fázi už se nesmí kašel potlačovat - naopak se musí odkašlávání podporovat vhodně volenými léky. Děti (zejména malé) nedokáží hlen vyplivnout, polykají jej a často potom zvrací.

5. Co dělat u vlhkého kašle?

• Opět podávejte dostatek tekutin (bylinné čaje, Vincentka)
• Zvlhčování vzduchu je nutné stále - včetně zvýšené polohy dítěte
• Podávejte léky usnadňující odkašlání (bylinné sirupy, léky rozpouštějící hlen - Mucosolvan, ACC, Bromhexin apod.)
• Inhalace Vincentkou
• Nenuťte dítě do jídla, nemá-li chuť, nabízejte jídlo v menším množství a častěji a lehce stravitelné
• Říká se, že mléko často tvorbu hlenu zvyšuje, není to však pravidlem, ale pokud ho dítě odmítá během nemoci, nevnucujte mu ho
• Kašel většinou odezní během týdne až 10 dnů spolu s ostatními příznaky onemocnění
• Trvá-li kašel, zvýšené teploty, dítě je unavené, nebo máte jiné pochybnosti, požádejte o vyšetření svého dětského lékaře.

Nahoru

Očkování proti chřipce

Obecná indikace očkování:

Prevence chřipky u dospělých, dětí ve věku od 6 měsíců a mladistvých.
Očkování je určeno pro osoby, u kterých je žádoucí snížit pravděpodobnost chřipkové infekce s možnými přidruženými komplikacemi.

Vakcinace se zvláště doporučuje osobám s chronickým onemocněním, u nichž onemocnění chřipkou obvykle vede ke zhoršení jejich základního onemocnění, a osobám, u nichž existuje vysoké riziko výskytu komplikací po onemocnění chřipkou. Na základě odborných analýz je v Evropě rutinní každoroční očkování proti chřipce opodstatněné u těchto dvou skupin populace:

1. starší osoby - obvykle je do této skupiny řazena věková skupina osob ve věku 65 let a více
2. osoby s chronickým stavem, zahrnujícím následující relativně široké kategorie nemocí:
• chronická onemocnění dýchacího systému
• chronická onemocnění srdce a cév
• chronická onemocnění ledvin a jater
• chronická metabolická onemocnění
• osoby s nedostatečností imunitního systému (vrozenou nebo získanou)
• osoby s poruchou funkce průdušek a plic (tj. včetně poruch respiračních funkcí po poranění mozku, míchy, v důsledku křečových stavů nebo dalších neurologických či svalových poruch).

Kontraindikace:

Vakcinace se nedoporučuje osobám přecitlivělým na složky vakcíny, ani osobám, které v minulosti měly alergickou reakci na očkování proti chřipce.

Očkování je třeba odložit u osob, které mají akutní horečnaté onemocnění.

Nežádoucí účinky: všechny preparáty jsou všeobecně dobře snášeny, výrobci udávají případné následující komplikace:

místní:
• zčervenání, otok, bolest;
• vzácně - zvětšení lymfatických uzlin v blízkosti místa injekce
Tyto příznaky mají obvykle přechodný charakter a většinou během dvou dnů samovolně vymizí.

celkové:
• únava, bolesti hlavy, svalů či kloubů, pocení, třes, zvýšená teplota nebo gastrointestinální symptomy;
• vzácně - neuralgie, parestezie, křeče, přechodná trombocytopenie, někdy spojená s krvácením a tvorbou hematomů;
• velmi vzácně - zánětlivé reakce mozku, míchy a periferních nervů, anafylaktický šok, vaskulitis

Interakce

Očkovací látku je možné podávat současně s jinými vakcínami, tyto však musí být aplikovány do odlišných míst. Efekt imunizace může být ovlivněn imunosupresivní léčbou nebo stavem imunodeficience. Nelze míchat s jinými vakcínami v téže injekční stříkačce.

Nahoru

informace a rady o dalších nemocech u dětí najdete např:
www.babyonline.cz
www.hledamzdravi.cz